Knihy a úryvky

Univerzální Hermetický výcvik

19.06.2013 02:27
  Odkaz ke stažení: uloz.to/xXh2eQSA/universalni-hermeticky-vycvik-pdf   Univerzální Hermetický výcvik: Na žáka se kladou 2 podmínky, aby měl úspěch v započatém cvičení. Musí míti: 1. klid a 2. býti vytrvalým a trpělivým. Žák se musí stát pánem svého těla, svých svalů a nervů,...

Podstata a lidský smysl Magie

19.06.2013 02:26
  Odkaz ke stažení: uloz.to/xTPqpfu2/milan-nakonecny-podstata-a-lidsky-smysl-magie-pdf   Milan Nakonečný - Podstata a lidsky smysl magie (rozeznává tři typy konstrukcí obrazu světa a charakterizuje je takto: „Magický obraz světa oživuje celý kosmos, mystický oduševňuje, mechanický jej...

O mlčení moudrých - Platón

19.06.2013 02:24
  Odkaz ke stažení: uloz.to/xWmwfzTd/o-mlceni-moudrych-pdf   Text Platóna: Proto tedy každý vážný muž, jde-li o věci vážné, jest dalek toho, aby o nich někdy psal a uvrhl je před lidmi do nepřízně a pochybnosti. Jedním slovem tedy, kdykoli někdo uvidí něčí spisy, ať spisy zákonodárce v...

Mystika a Schyzofrenie - Jan Benda

19.06.2013 02:20
  Odkaz na stažení: uloz.to/x1FUJ1tg/mystikaschyzofrenie-pdf   Úryvek z knihy: Jan Benda - Mystika a schizofrenie James konstatoval: ,,Kdyby bylo něco takového jako inspirace z vyššího zdroje, dost možná, že by právě nervově churavý temperament poskytl hlavní podmínky potřebné...

Černá mše - kniha PDF

19.06.2013 02:15
  Odkaz k stažení: uloz.to/xjiUJ1tg/bricaud-joanny-cerna-mse-pdf   Úryvek z knihy: Joanny Bricaud - Černá mše Při této mši posvětil oficiant dvě hostie před obrazem démona, majícího u svých nohou převrácený kříž, jedna byla černá a druhá bílá. Bílá byla podána dítěti, jež přivedli...

Deník Horev klubu - Pierre de Lasenic

16.05.2013 20:29
  Celý deník Horev klubu najdete na adrese www.grimoar.cz/hor01/hor01.php?   Otázky:   Br. Milota se tázal: „Řekl jsi, že vše nutno zaplatiti utrpením. Lze dobrovolnou obětí si předem zajistiti delší trvání šťastného a vyrovnaného klidu?“ „Ano.“ „Jest pak indická askese...