Buddhism

Johnny Depp - People Cry

12.06.2013 23:00
  Anglicky: People cry, not because they're weak. It's because they've been strong for too long. - Johnny Depp   Česky: Lidé brečí, ne protože by byli slabí. Ale protože byli moc silní po dlouhou dobu. - Johnny Depp

I prefer company of happy people - Preferuji společnost šťastných lidí

12.06.2013 22:53
  Anglicky: I prefer company of happy people who are believers in Magic. ... and of Magical people who are believers in happy.   Česky: Preferuji společnost šťastných lidí kteří věří v Magii. ... a Magických lidí kteří věří v štěstí.

Earth without Art - Země bez umění

12.06.2013 22:51
  Anglicky: EARTH without ART is just EH.   Česky: Zěme (EARTH) bez umění (ART) je jenom EH.

Question - Otázka

03.06.2013 23:48
  Anglicky: Question: How do I take myself less seriously, and be less hard on myself ? Rinpoche: Easy! Literally hang loose... and laugh at the world, laugh at yourself, laugh at delusion !   Česky: Otázka: Jak sebe brát méně vážně a nebýt na sebe tvrdý ?   Rinpoche: Jednoduše!...

Sometimes you think you are teaching others - Občas si myslíš, že učíš ostatní

03.06.2013 23:45
  Anglicky: "Sometimes you think you are teaching others but they are teaching you."   Česky: "Občas si myslíš, že učíš ostatní, ale oni učí tebe."

Happiness is your nature - Štěstí je tvoje přirozenost

03.06.2013 23:41
  Anglicky: Hapiness is your nature. It is not wrong to desire it. What is wrong is seeking it outside when it is inside.   Česky: Štěstí je tvoje přirozenost. Není zlé si ho přát. Co je zlé, je hledat ho venku, když je uvnitř.

Judge nothing, you will be happy - Nesuď nic a budeš štastný

03.06.2013 23:37
  Anglicky: "Judge nothing, you will be happy. Forgive everything, you will be happier. Love everything, you will be happiest."   Česky: "Nesuď nic a budeš štastný. Zapomeň, budes štastnější. Miluj všechno, budeš šťastnější."
1 | 2 >>