Deník Horev klubu - Pierre de Lasenic

16.05.2013 20:29

 

Celý deník Horev klubu najdete na adrese www.grimoar.cz/hor01/hor01.php?

 

Otázky:

 

Br. Milota se tázal: „Řekl jsi, že vše nutno zaplatiti utrpením. Lze dobrovolnou obětí si předem
zajistiti delší trvání šťastného a vyrovnaného klidu?“

„Ano.“

„Jest pak indická askese správná?“

„Byla, kdyby tělesné utrpení nebylo vyrovnovažováno ihned rozkoší.“

„Tedy druh sadismu?“

„Ano. Tato pseudoaskese jest většinou jako láska: bolest nahražuje v zápětí rozkoší. Nepovažujte to však za všeobecně platné pro Indii.“

„Jest práce, jmenovitě duševní, určitým ekvivalentem utrpení?“

„Ano.“

„Jest v zásadě možno vzíti utrpení jiného na sebe?“

„Ne. Jest možno je jen oddáliti, ale tím činíš spíše zle.“

 

 

 

„Co se projevuje ve spiritistických seancích?“

„Všechno ze světa astrálního; málokdy z úrovní vyšších. Obyčejně jest to kolektivní larva.“

„Proč mystifikují?“

„Aby udrželi spojení, které jim dává příležitost k vampyrisaci.“

„Mohou se projeviti i mrtví?“

„Z vůle přísedících projevují se mrtví, ale velmi výjimečně. Larva od mrtvého se nerozezná dle projevu.“
 

 

 

„Jaký je rozdíl mezi třemi inteligencemi každé planety?“

„Klad, zápor a střed.“

„Pod jakým jménem znali Egypťané pojem absolutního Boha?“

„ITM.“

„Jaký účel sleduje kniha ,Hrabě de Gaballis‘?“

„Ovládnouti živelný svět.“

„Jaký je význam ankhu?“

„Pósa, symbolisující reintegrovaného člověka; ankh jest mnohem starší, než všechny vám známé kultury.“

 

 


„Lze vůbec k nějakému okultnímu poznatku dojíti bez inspirace? Spočívá pak zásluha v tom, že myšlenkovou přípravou utvoříme živnou půdu pro inspiraci?“

„Všechny okultní poznatky jsou dávány inspirací po předchozí práci; tato ale musí býti řízena rozumem.“

„Jest inspirace a intuice totéž?“

„Ne.“

V témž okamžiku napadla bratra Milana tato definice: „Intuice jest souhrn inspirací vyšších sil (bytostí), zpracovaných vlastním geniem (psychou) toho, jenž je přijímá. Je to správné?“

„Ano.“

„Byla to inspirace?“

„Ano.“

„Inspirace se dostavuje po předchozí práci, řízené rozumem; jak se tato zásada uplatňuje vůči hochu, který kreslí?“

„Hoch pracoval; ale co udělal, pochopí později.“

„Jest to tedy inspirace anticipovaná naším vlivem?“

„Ano.“

„Jest filosofická práce jako ekvivalent utrpení vysoko hodnocena, nebo zůstává intensita utrpení stejná, jen filosofická příprava mi napomáhá se přes utrpení dostati?“

„Filosofická práce může zrušiti nebo změniti některé fáze utrpení; nezapomínej ale, že tím se vývoj zrychluje a nastává okamžitě disposice pro další.“