Univerzální Hermetický výcvik

19.06.2013 02:27

 

Odkaz ke stažení: uloz.to/xXh2eQSA/universalni-hermeticky-vycvik-pdf

 

Univerzální Hermetický výcvik:

Na žáka se kladou 2 podmínky, aby měl úspěch v započatém cvičení.

Musí míti: 1. klid a 2. býti vytrvalým a trpělivým.


Žák se musí stát pánem svého těla, svých svalů a nervů, všelijakých příznaků
nervosity, spočívajících například v bezděčných posuncích, v kousání nehtů, trhání
tělem, šoupání nohama, luskání prsty atp. – musí začátečník zanechat.
Aby mohl vstoupit každý na další cestu vývoje své osobnosti, nechť provádí v ranné
fázi své duchovní cesty 3× denně toto cvičení v trvání 1/4 hodiny:
Usedneme pohodlně do židle a po celou 1/4 hodinu nepohneme ani jediným svalem.
Abychom zamezili těkání očima, díváme se na libovolný bod tak, abychom jej viděli
nejasně, neurčitě. Aby žák nebyl rušen ze svého klidu, zacpe si uši vatou.

Tato cvičení se doporučuje konat vždy ráno, v poledne a večer po dobu trvání 1/4
hodiny a to každý den ve stejnou hodinu, asi po dobu tří týdnů.