Happiness is your nature - Štěstí je tvoje přirozenost

03.06.2013 23:41

 

Anglicky: Hapiness is your nature. It is not wrong to desire it. What is wrong is seeking it outside when it is inside.

 

Česky: Štěstí je tvoje přirozenost. Není zlé si ho přát. Co je zlé, je hledat ho venku, když je uvnitř.