Judge nothing, you will be happy - Nesuď nic a budeš štastný

03.06.2013 23:37

 

Anglicky: "Judge nothing, you will be happy. Forgive everything, you will be happier. Love everything, you will be happiest."

 

Česky: "Nesuď nic a budeš štastný. Zapomeň, budes štastnější. Miluj všechno, budeš šťastnější."