Question - Otázka

03.06.2013 23:48

 

Anglicky: Question: How do I take myself less seriously, and be less hard on myself ?

Rinpoche: Easy! Literally hang loose... and laugh at the world, laugh at yourself, laugh at delusion !

 

Česky: Otázka: Jak sebe brát méně vážně a nebýt na sebe tvrdý ?

 

Rinpoche: Jednoduše! Doslovně přijmi prohru... a směj se na svět, směj se sobě, směj se desiluzi !