When I look into an eye of animal - Když se podívám do očí zvířete

03.06.2013 23:31

 

Anglicky: When I look into an eye of animal I do not see an animal. I see a living being. I see a friend. I feel a soul.

 

Česky: Když se podívám do očí zviřete nevidím zvíře. Vidím žijící bytost. Vidím přítele. Cítím duši.