Tetragrammaton

19.05.2013 09:53

 

"Jelikož je to klíč univerzální, je možno jej upotřebit k řešení všech problémů, veškerých zákonů,
pro každou pravdu, zkrátka pro vše, za předpokladu, že zasvěcenec ví, jak má klíče správně použít.
"

- František Bardon

Je to veliké tajemství o tom, že vše bylo stvořeno 4 živly a jak to vše pracuje.


Živel    - Duch    - Duše          - Tělo

Oheň    - Vůle      - Cholerik      - Zrak
Vzduch - Intelekt  - Sangvinik    - Sluch
Voda     - Cit        - Melancholik - Hmat
Země    - Vědomí - Flegmatik     - Čich, Chuť

 

palec             - patří slunci - ohni
ukazováček    - patří vzduchu
prostředníček - patří nebesům - éteru
prsteníček      - patří zemi
malíček          - patří vodě


Tetra proto, že Akaša se projevuje do života, hmoty právě těmito čtyřmi živly, což odpovídá prvním 4 čakrám odspodu.Dokonalým pochopením a následně zvládnutím těchto živlů (i čaker) vyrovnáš osud pak tě Strážce Prahu (5.čakra-etér-akaša) pustí dále,staneš se pánem svého éterického těla. Poznej působení 4 živlu v sobě (introspekce, postoje, jednání, chování)