Naši druzí rodiči - Slunce (Bůh) Otec, Země (Bohyně) Matka

01.06.2013 18:50


Článek jsem se rozhodl napsat, aby jsme si lépe uvědomili, kdo jsou naší
rodiče kromě tech lidských. Slunce je jako Bůh uctíváno mnoha kulturami.
A Bůh, Slunce, který nám dává život a světlo a teplo, je tudíž našim
Otcem. Země, uctivaná mnoha kulturami jako Žena - Matka - Bohyně nám dává
život, rodí nás a po naší smrti si nás zpátky vezme k sobě.

Kromě člověka je ve vesmíru jediné těleso, které plně znázorňuje Boha a
to je Slunce.
Ne náhodou jsou kostely obráceny na východ, swastika (hodně
použivaná Nacisty) se velmi používala jak v Německu, tak v Tibetu, Číně atd..
Dále se Slunce uctívalo mnoha kulturami, od Haiti přez Evropu až po Egypt.
V Egyptě byl hlavní Bůh Amon-RA který měl obrovskou zlatou "čapku"
(zlatá symbolizuje světlo tudíž slunce)

Bůh je láska, teplo, světlo, život. A to všechno obsahuje Slunce - takové tělo
Boha. Slunce nám dává světlo, teplo, lásku, život stejně jako Bůh.

K životu potřebujeme kromě tepla a světla také půdu a vodu tudíž Zemi.
Země je vždy označována za Bohyňi, ženu. Z země jsme povstali a do země
zase půjdeme, tudíž je to taková Matka která nás porodí a zárověn se do
ní časem vrátíme.

Voda, Vzduch:

Kromě Slunce a Země potřebujeme taky k životu Vodu a Vzduch. Tyto živly
nám však poskytuje kombinace Země a Slunce. Voda je na Zemi, díky slunce
se vypaří a pak to zase prší zpátky na zem.

Na zemi díky Země a Slunce zase vyrostou rostliny, které nám poskytují kyslík. Tudíž Vzduch.