EGO

03.06.2013 23:08

Anglicky: EGO forget E and let it GO

Česky: EGO zapomeň E, a nech to být / nech to jít (GO)