Buddha said about what Meditation give him - Buddha řekl, co mu Meditace dává

03.06.2013 23:16

 

Anglicky: Buddha was asked, "What have you gained from meditation ?" He replied, "Nothing !"

However, Buddha said, let me tell you what I lost: Anger, Anxiety, Depression, Insecurity, Fear of Old, Age and Death

 

Česky: Buddha byl tázán, "Co ti dává meditace?" On odpověděl, "Nic !"

Nicméně, Buddha řekl, nech mě ti říct co jsem ztratil: Vztek, Strach, Depresi, Nejistotu, Strach z Stáří, Věk a Smrt