Aphtiph - Salamander - Ohnivý duch

14.06.2013 02:35

 

Aphtiph je rovněž ohnivý duch též hodnosti jako Pyrhum a dokáže vyvolat tytéž účinky. Jediny rozdíl mezi oběma ohnivými duchy je te, že je Aphtiph méně aktivní, takže se dá následkem toho snáze ovládnout. Aphtiph je také člověku více nakloněn. Mága může seznámit s různými magickými pokyny, živlu ohně se týkající. Např. jak se ohnivým živlem za pomoci různých působivých rituálů dají vyvolat vynikající účinky pomoci různých působivých rituálů dají vyvolat vynikající účinky apod. Přeje-li si Mág, zasvětí ho Aphtiph použitím zvláštních metod do dokonalé Magie ohnivého živlu.

 

Také své poddané dá Aphtiph Mágovi rád k dispozici, které vybaví toutéž mocí. Jeho znak musí být při prvním volání kreslen rovněž rudou barvou.