Faust a Mefistofeles

16.06.2013 03:23

 

Kniha 2 části:

Dvoudílná dramatická báseň. 1. díl vydán 1808, 2. díl 1832.

 

1. díl: V prologu uzavírá Bůh s Mefistofelem sázku o Faustovu duši. Faust je učenec, toužící po vědění, ale to mu nepřináší štěstí. Podepisuje s Mefistofelem smlouvu – jestliže bude aspoň na okamžik spokojen, propadne jeho duše ďáblu; ten mu za to bude sloužit do jeho smrti. Mefistofeles Fausta omlazuje a seznamuje ho s Markétkou. Faust mladičkou dívku svede. Jejich vztah končí tragicky, Markétce umírá matka a bratr a ona nakonec zabíjí Faustovo dítě. Markétka je uvězněna a má být popravena. Mefistofeles jí nabízí své služby, ona ho však odmítá a umírá.

 

2. díl: Faust odchází k císařskému dvoru. Vynalézá papírové peníze (zachraňuje císaře), vyvolá z podsvětí ducha trojské Heleny. Těmito činy získá císařovu náklonnost a vyžádá si na něm půdu, kterou by mohl zúrodnit a vytvořit stát pro svobodné lidi. V práci pro druhé chce najít uspokojení. Nakonec oslepne a umírá. Díky Faustovu ustavičnému spění a díky Markétčině přímluvě jeho duše nepropadá ďáblu, ale je nesena do nebe.

 

Zdroj popisu knihy: www.wikipedia.org

 

Článek:

Faustovská smlouva by měla výstrahou být pro každého Hermetika. Žádny Hermetik, tvrdí to i mistr Frabato (František Bardon), se nesmí upisovat k paktu jak dobrým, tak zlým bytostem, ztratil by po smrti svobodu a musel by jí sloužit. Nedoporučuje se pakt ani s dobrými bytostmi, byť by po nás nechtěli ať jim po smrti sloužime, Mág ma zůstat nestraný, bez paktů a nevěnovat se žádné bytosti více, než jakekoliv jiné.

 

Faust toužil po neustalém vědění, ale nikdy ho neukojil. Proto Evokoval bytost, Démona Mefistofela aby s ním uzavrřel pakt. Měl s ním dohodu, že pokud bude alespon na chvíli úplně štastný, tak jeho Duše půjde sloužit Mefistofelovi. Faust v druhém díle básně zjistí, že pravý účel jeho života je pomáhat ostatní. Za vynález peněz mu Císař dá ornou půdu, kde budou lidé žít svobodně. Díky této Faustově šlechetnosti a díky Markétčině přimluvě jde nakonec Duše Fausta do nebe.