Baphomet a jeho význam

22.06.2013 16:28

 

Článek jsem se rozhodl napsat protože Baphomet (česky Bafomet) býva očerňován a vzýván jako Satan, hlavně Satanisty. Kromě Satanistů ho vzývali také templáři, ale od ních nejsou dochovány žádné kresby nebo popisy Bafometa, pouze jako člověka s démoní hlavou a i to bylo získáno při mučení takže to není důvěrihodné. Z symbolů které nakreslil Eliphas (Elifas) Lévi pochopíte, že se jedná o Světlonoše nikoliv o Démona ! Je to Bůh Magie a Matky Země.

 

Eliphas Lévi:

„Jméno Baphomet by mělo být vyslovováno pozpátku, jak to často dělávají okultisté,

ze tří zkratek, Tem. ohp. AB  = Templi omnium hominum pacts abbas - Otec chrámu míru všech lidí"

 

Baphomet či Bafomet v sobě skrýva hodně významů:

-Pentagram, čili 5 živlů, človeka a zároveň BOHA, takže Bafomet je světlonoš převlečený za démona Magia a Země

-dva rohy, čili dualita (dvojnost), kříž

-pochodeň vycházející z hlavy - symbolizuje 7 čakru a naše energetické napojení na Vesmír, Boha, tudíž další symbol světlonoše nikoliv démona

-černý a bílý měsíc - symbolizuje zase dualitu (dvojnost), kříž, symbolizuje také dva protipóly Vodu a Oheň, tudíž symbolizuje Matku Zemi

-ženská prsa - symbolizuje zase onu Matku Zemi, prsa jsou nástrojem Matky, která nas jimi krmí (Země má "prsa" přirodu a rostliny, které slouži pro naši obživu)

-na rukách ma ono Solve (et) Coagula - alchymistické rozděluj (a) spojuj (jedná se hlavně o práci na Vyšší úrovní, tudíž duchovní)

-z pohlavních orgánů mu vede tyč s dvoumi hady - bílým a černým, podobný symbol použivají dodnes v zdravotnictví a byl to oblíbený symbol v Egyptě. Jedná se o čakry a hadí sílu Kundalíni, která vede z první čakry - z pohlavních orgánu dále nahoru až do 7mé čakry (ona pochodeň) avšak v obrázku končí v 3 čakře - Solar plexu. Končí tam protože se dodělal cyklus, cyklus znovu pokračuje k 4 čakře až do 7mé.

-jedna ruka mužská, jedna ženská - zase stejný symbol Duality spojující se v jednotu,symbol Muže a Ženy

-černá křídla symbolizují duchovní růst, volnost (let duchovní úrovní) a naději v lepší zítřek

-hlava a kopyta kozla jsou zase symbolem stejně jako prsa pro Matku Zemi, pro duální (dvojitý) svět v kterém žijeme, symbolizuje zákon přičiny a následku (zákon Karmy)

 

Shrnutí co znamenají symboly Bafometa:

Hlavní důraz je na Magii, Dobro a Zlo, Matku Zemi tudíž Dualitu (dobro a zlo, dvojnost, kříž) a také Karmu (přičina a následek). Také na čakry, Kundalíni energii a alchymistický zákon Solve et Coagula - rozděluj a spojuj.

 

Protože Bafomet je spojován s Matkou Zemí, je logické že ho hodně lidí (hlavně Satanisté) berou jako nižší bytost, Satana. Avšak je to pouze a jen světlonoš, převlečený za Kozla v rouše Matce Země, aneb vládce Země a Magie.